Comparatıves

 

Comparative iki nesne yada iki insan arasında kıyaslama yapmak için kullanılır. Sıfatlar arasında kıyaslama yaparken kısa sıfatların (bir ve iki heceli sıfatlar) sonlarına “-er” takısı, uzun sıfatların (3 ve daha fazla heceli sıfatlar) başlarına “more” takısı eklenir ve bu takılar sıfata “daha” anlamı verirler.


Örnek olarak; kısa sıfatlar;


Adjective            Comparative

Tall ……….…….. taler

Short ……….……shorter

Small ……….……smaller

şeklinde yazılırken uzun sıfatlar;


Expensive ……….. more expensive

Beautiful ……….…more beautiful

Difficult ……….…..more difficult şeklinde yazılır.


Örnekler:

Mary is 25 years old. John is 20 years old. Mary is older than John.


Health is more important than money.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !