should/shouldn't

*Should öğüt ya da tavsiye bildirmektedir. Bir kişiye öğütte bulunurken kullanılmaktadır. Yapılmasının iyi olmayacağını söyleyebilmek için ise should" un olumsuz hali shouldn"t ı kullanmaktayız.

- You have a headache, you should take an aspirin.
(Başın ağrıyor, bir aspirin içmelisin,"içsen iyi olur")
- Her mother seems ill,she should see a doctor.
(Annesi hasta görünüyor, doktora görünse iyi olur)
- People should eat alot of fruits to be healty.
(İnsanların sağlıklı olabilmesi için çok fazla meyve yemeleri gerekiyor.)
-If you want to pass your class, you should study hard.
(Sınıfını geçmek istiyorsan,sıkı çalışmalısın.)
- Your sister is fat, she shouldn"t eat too much fast food.
(Kız kardeşin şişman, bu kadar çok hazır yiyecek yemese iyi olur.)
- You shouldn"t drink cold water in winter.
(Kışın soğuk su içmemelisin)
-The weather is too cold, children shouldn"t play in the garden.
(Hava çok soğuk, çocuklar bahçede oynamasa iyi olur,çocuklar bahçede oynamamalı.)

 

Question Form

*-Sally: Mum,the weather is nice.Should I wear my coat?
(Annei hava güzel. Montumu giymem gerekirmi?)
-Mother: No, you don"t need to wear.
(Hayır, giymene gerek yok.)

*-Tom: Are we late,should we take a taxi?
(Geciktik mi, taksiye binmemiz gerekir mi?)
-Mary: Yes, we should take a taxi immediately.
(Evet, hemen bir taksiye binsek iyi olur.)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !